News

FAQ Catamarans Boats

❓Catamaran là gì? ➡️ Catamaran là một loại hình dáng thân (hull) của tàu. Catamaran tức tàu hai thân (giống như hai chiếc xe hơi ghép vào nhau). Còn tàu monohull là loại du thuyền...

(+84) 909 090 833