SunDeck 2400 I/O

3

Hurricanelogo Black

Người ta nói sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, và cơn bão SunDeck là nước sốt nóng mang lại những gia vị cần thiết cho một ngày thư giãn trên mặt nước. SunDeck I/O  luôn sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu, bởi tính linh hoạt và sự đa năng của những chiếc thuyền của Hurricane luôn mang lại nhiều nụ cười cho bạn khi dành thời gian trên mặt nước.

SunDeck I/O kết nối bạn với nước không giống như bất kỳ con thuyền nào khác. Và khi bạn chọn máy sterndrive,  thì điều này nó còn khác biệt hơn nữa, với một bệ bơi rộng và một chiếc thang ẩn dùng để cho các hoạt động thể thao dưới nước mỗi khi cần.

Thiết kế thông minh và linh hoạt của SunDeck là điều mang lại cho nó khả năng độc đáo để mang lại niềm vui không giới hạn cho những cuộc vui trên mặt nước

(+84) 909 090 833