Tin tức

Lex Raas – Người đứng sau thành công của Aquila


Mặc dù ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trên trang nhất, nhưng trong thế giới du thuyền, Lex Raas đóng 1 vai trò quan trọng của sự tăng trưởng khổng lồ của những chiếc du thuyền đang hiện diện khắp nơi trên thế giới. Lex Raas là người đàn ông khiêm tốn và có tầm nhìn luôn hướng về tương lai.

 


(+84) 909 090 833